Bilim

Uzmanlık konseyimiz

Teori ve uygulama sadece beraber uygulandıklarında yenilmez bir takımdır. Koruyuculuk ve önleyicilik alanlarında çalışanlarla, dinsel radikallik konusunda bilimsel araştırma yapanlar arasındaki iletişim genel anlamıyla henüz yeterince yoğun değil. Her iki tarafında daha yoğun bir diyaloğa girebilmesi ve bu şekilde dönüşümlü bir etkinin yaratılabilmesi için yurt çapında her iki tarafın uzmanlarından oluşan bir uzmanlık konseyi kurulacaktır.  Bu konsey bir yandan dinsel radikallik konusunda bilimsel olarak araştırılması gereken noktaları ortaya çıkartırken öte yandan bu alanda çalışanları bilimsel araştırmaların geldiği en son noktadan haberdar etmeyi amaçlar.

 

Yayınlar

PROvention çalışanları bilgilerini düzenli olarak yayınladıkları el ilanları ve broşür veya uzman makaleleri yoluyla kamuoyu ile  paylaşacaktır.